Kontakt

Informacje dostępne w biurze projektu:
Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło
Tel. 667 634 178