O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia min. 27 osób młodych. Grupą docelową projektu jest 50 osób młodych (29K), biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie. Wsparcie oferowane jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r.

 Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestnika/uczestniczki programu aktywizacji złożonego z takich elementów jak:

  • analiza potrzeb i zbudowanie IPD (obligatoryjnie),
  • poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
  • pośrednictwo pracy,
  • kursy zawodowe kończące się formalnym potwierdzeniem nabytych kwalifikacji, (min. 160 w tym min. 80h praktyki)
  • 5 -m-czne staże płatne staże zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia dla osób zamieszkujących poza miejscem prowadzenia poszczególnych form wsparcia
  • Zwrot kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7

Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb grupy docelowej i w tym celu przewidziano zwroty kosztów dojazdu, opiekę nad osobami zależnymi.

Grupą docelową projektu jest 50 osób młodych (29K),biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie. Projekt jest skierowany w co najmniej 50% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).