Postaw na zmianę – aktywizacja
osób młodych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Pośrednictwo

Analiza potrzeb, poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, pośrednictwo pracy

Szkolenia

kursy zawodowe kończące się formalnym potwierdzeniem nabytych kwalifikacji

Staże

Uczestnicy projektu odbędą 5 miesięczny płatny staż zawodowy

Projekt skierowany jest do osób młodych, biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie. Wsparcie oferowane jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r.
Wartość Projektu wynosi: 907 161,25 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 764 555,50 zł

O projekcie

Zapisz się już dziś!

Zdobądź lub zmień zawód. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Praca marzeń